flatcastnezlesi,Flatcastyardım


Flatcast nezlesine hosgeldiniz..

Member LoginLost your password?

Forum İstatistikleri

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*13 Ağu 22, 06:14 ÖÖ

Flatcastnezlesi.com - Flatcast index Flatcasttema | Flatcast Destek | Flatcast Yardım

Gönderen Konu: Diğer Ülkelere Göre ATATÜRK..  (Okunma sayısı 2471 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Diğer Ülkelere Göre ATATÜRK..
: 11 Mayıs 2012, 12:54:53

AMERİKA

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur

John F KENNEDY (ABD Başkanı)


Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır

Franklin D ROOSEVELT (ABD Başkanı)

ALMANYA

O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
kahramandı

Prof Walter L WRIHT Jr


Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi


Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir

Berlin, Alman Ajansı

FRANSA

İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor

Noelle Gazetesi


Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
başarılarından birisidir Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
örnek olmuştur

Maurice BAUMANT(Profesör)


Çok büyük bir adamdıbir siyasi dahiydi

Excelsior Gazetesi


Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri

Le Jour-Echo de Paris


Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısıolan Türkler asla unutmayacaklardır

Noell Roger GazetesiİNGİLTERE

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti

The Fortnightly, Londra


Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti

Spectator


Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır

Observer


İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadırAFGANİSTAN

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi

Emanullah HAN

Afgan Kralı


ARNAVUTLUK

Bu Türk Milleti yastadır Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir

Stipsi Gazetesi


AVUSTURYA

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı

Neue Freie Presse, Viyana


Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL


BELÇİKA

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır

Kopenhag-Nasyonal Tidende


Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür

Libre Belgique gazetesi


BULGARİSTAN

Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir

Bulgar Dness Gazetesi


ÇİN

Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır

Ma Shao-Cheng (Yazar)


DANİMARKA

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı

National Tidence Gazetesi


FİNLANDİYA

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi

Hufvud Stadbladet Gazetesi


HİNDİSTAN

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri

Star of India


Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi O' nun direktifleri
altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk

Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı


İRAN

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır

Tahran Gazetesi


Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
olmuştur

Iran Gazetesi


İSRAİL

Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti

Palestine Post


Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20 yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur

Ben Gurion İsrail Başbakanı

İSVEÇ


O olmasaydı modern Türkiye olmazdı O' nun sayesinde Türkler, O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir

Nya Dagligt Gazetesi


İSVİÇRE

Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım

Profesör MORRF


Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi

Profesör SEKRETAN


İTALYA

Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
görülmemiş bir karakter örneğidir

CCSFORZA


Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile hasımlarını dize getirdi Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı

FPerrone Di San Martino (Yazar)


Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur

Tribuna Gazetesi


JAPONYA

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük

Japon Times


Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider

The Japon Chronicle


LÜBNAN

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında
yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı

KERAMA

Lübnan Başbakanı


Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir

Loryan GazetesiMACARİSTAN

Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur

Esti UjsagMacarMISIR

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri

Egyptian Gazete


NORVEÇ

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır

Le Morgen Bladet Gazetesi


PAKİSTAN

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en
büyük adamlarından biri olarak görüyoruz Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı


Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik

İkbal (Şair)


POLONYA

O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur

Gazeta Polska


ROMANYA

Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır

Independance Romaine Gazetesi

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en
birincisidir

Timpul Gazetesi


RUSYA

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli
bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır

Sovyet Başbakanı Kalinin


SURİYE

Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden
bir taht istemedi O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi

Elifba GazetesiYUGOSLAVYA

Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir

Branko Aczemovic (Elçi)


Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir Atatürk bir halk adamıdır Kırılmaz azmi, keskin
zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur

Politika Gazetesi


YUNANİSTAN

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir

Katimerini
__________________
ѕєη уσкѕαη уıℓ∂ız тιℓßє ναя..

Ynt: Diğer Ülkelere Göre ATATÜRK..
Yanıtla #1 : 01 Ekim 2012, 22:28:40
Emeğine sağlık Cihan hepsini tek tek okudum çok güzel bir paylaşım olmuş tsklerr. alkis alkis

 

Flatcastnezlesi.com - Flatcast index Flatcasttema | Flatcast Destek | Flatcast Yardım

Tüm Hakları Saklıdır.| www.flatcastnezlesi.com | 2012-2016

By cagaTay